آدرس: استان مرکزی، شهرستان شازند، شهرک صنعتی آستانه، شرکت ماشین سازی مبتکران

 

شماره تلفن : 08632768917
 

مشاوره فنی و فروش: سعید فرجی 09120536138
 

سایت و بازاریابی: میثم صوفی 09300011087
 

پست الکترونیک: m.soofi.n@gmail.com